Hur länge sparas e-post meddelande som klassificeras som spam?

Meddelanden som klassificeras som SPAM sparas i 30 dagar. Därefter raderas de.