Vidarebefordra mail till medarbetare inom samma organisation

Logga in på https://control.gns.se och klicka på ”Hosted Organisation”Sedan på den organisation som e-post lådan finns på Klicka sedan på "Mailboxes"Klicka sedan på den användaren som skall vidarebefordra sin mail och sedan på "Mail flow settings".

Klicka in kryss rutan "Enable Forwarding" 
Om ni vill att det skall sparas en kopia utav det mail som vidarebefordras klickar ni in kryss rutan "Deliver messages to both forwarding adress and mailbox"
Klicka sedan på bilden utav adressboken.I rutan som kommer upp väljer ni vilken användare som mailen skall vidarebefordras till. Om ni vill vidarebefordra till en extern e-post adress måste ni första skapa en "Contact" för att den adressen skall vissas i rutan nedan.   Klicka sedan på "Save changes"