Jag får Internal Server Error 500

För att få en mer utförlig beskrivning av ditt felmeddelande måste du ändra följande i Internet Explorer: Klicka på verktyg/Internet-alternativ/Avancerade inställningar. Under ”Visa vanliga http-felmeddelanden”, se till att rutan inte är bockad.