Vilken version utav Microsoft ASP.NET använder ni?

Version 1.43 , 2.0, 3.0,  samt 3,5 finns installerade på alla våra servrar. Den versionen som ni önskar använda er utav anger ni för oss. Tänk på att version 2.0 inte är 100% bakåt kompatibel med ASP.NET 1.43