Om domänen registreras genom oss sätter vi alltid er som ägare till domänen.

Om domänen registreras genom oss sätter vi alltid er som ägare till domänen.