Hur ansluter jag mig till min dedicerade server?

För anslutning till er dedicerade server rekommenderar vi den senaste versionen utav Microsoft remote desktop som finns att hämta kostnadsfritt från Microsoft från oss alternativt använda sig utav en webbaserad version som finns tillgänlig på följande adress http://www.gns.se/remotedesktop. Denna klient finns med som standard i Microsoft Windows XP.