Microsoft VBScript runtime error '800a01ad' ActiveX component can't create object: 'CDONTS.NewMail'

Windows 2003 Server har inte cdonts.dll installerat, istället finns cdosys.dll som e-post komponent. Om ni behöver använda er utav cdonts.dll kan ni ladda ner den här


För att installera cdonts.dll:
Ladda ner filen
Extrahera den till valfri mapp tex. c:\windows\system32
Gå till startmenyn och tryck kör
Skriv cmd och tryck ok
Skriv cd c:\windows\system32 tryck sedan enter
Skriv regsvr32 cdonts.dll tryck enter