Jag får felmedelande 530 Authentication required

För att stoppa spam kräver våra mailservrar autentisering av all utgående E-post. Nedan följer en bild på hur det ändras i E-postprogrammet MS Outlook Express.