Måste jag använda min Internetleverantörs utgående e-post server?

Nej. Ni kan använda er utav port 2525 som port för utgående server i erat e-post programm.

Utgående e-post server port 2525