Vad är mappen SPAM för något?

SPAM-mappen filtrerar bort oönskad E-post från kända spamadresser/servrar. Ämnet i mailet markeras ***SPAM***, tänk på att titta igenom och tömma denna mapp ibland.