Jag har fått fel faktura, vad gör jag?

Kontakta oss på tel. 08 535 35 000 eller skicka ett mail till faktura@gns.se, om du skickar E-post ange faktura/ref.nummer och eventuellt kundnummer.