Hur importera/exportera Outlook objekt mellan datorer eller konton.

1. Öppna Outlook

2. Klicka på ”Arkiv”.

3. Klicka på ”Importera och Exportera”

4. Markera ”Exportera till en fil” och klicka sedan på nästa

5. Markera ”Personlig Mappfil (.pst)” tryck på nästa

6. Markera E-post lådan samt kryssa i ”Inkludera undermappar” och klicka sedan på nästa

7. Välj ”Bläddra” och bläddra sedan till lämplig plats (tex. Skrivbordet) och tryck på ”OK”. Klicka

sedan på slutför.

8. I rutan som kommer up klicka på ”OK” och vänta tills exporten är klar

9. Öppna Outlook

10. Tryck på ”Arkiv”

11. Tryck på ”Importera och Exportera”

12. Markera ”Importera från ett annat program eller en annan fil” och tryck på nästa.

13. Bläddra ner till ”personlig mappfil (.pst)” och markera den. Tryck på nästa

14. Bläddra efter .pst filen som ni sparade i steg 7 och klicka på nästa.

15. Markera ”Personliga mappar” och klicka slutför. Vänta till importen är klar.

16. Installera eventuella externa e-postkonton som ni har.

17. Klart!