Hur konfigurerar jag Microsoft Outlook för anslutning till mitt Microsoft Exchange konto?

En komplett installations anvisning finns att hämta hem på följande adress http://www.gns.se/downloads/exchange.zip