Hur ställer jag in min mobiltelefon/PDA för synkronisering?

Installera ert Microsoft Exchange konto för Active Sync

  • Tryck på start --> Active Sync --> Meny --> Konfigurera server
  • I rutan ”serveradress” anger ni exchange.gortex.se. Rutan ”servern kräver en krypterad anslutning (SSL)” ska vara i kryssad. Klicka på nästa
  • I rutan ”Användarnamn” skriver ni in ert användarnamn
  • I Rutan ”lösenord” anger ni ert lösenord
  • I rutan ”domän” ska det stå ”GORTEX” med stora bokstäver. Klicka i rutan ”Spara lösenord” om ni önskar spara
    lösenordet. Klicka på nästa.
  • I nästa ruta väljer ni det som ska synkroniseras och väljer därefter slutför