Kan jag använda POP/IMAP på Microsoft Exchange servern?

Ja det går att använda sig utav POP/IMAP.
Ange erat användarnamn samt lösenord.
Som inkommande och utgående server anger ni exchange.gortex.se
Tänk på att den utgående servern kräver autentisering.

Tänk på att om ni använder POP när ansluter er till erat Exchange konto så kan det vara så att Internet leverantören spärrar port 25. Ni ska då ha Internetleverantörens server som utgående e-post server  och inte använda er utav  autentisering. Nedan finner en lista på de vanligaste leverantörernas utgående SMTP servrar.

NÅGRA UTGÅENDE MAILSERVRAR HOS ISP:ER SOM IDAG BLOCKERAR PORT 25:

TeliaSonera: smtprelay1.telia.com
SandNet: smtp.sandnet.se
UPC/Chello: smtp.chello.se
Tele2/Swipnet: smtp.tele2.se
Bredbandsbolaget: smtp.bredband.net
Bostream mailrelay.bostream.com
Comhem mail1.comhem.se
Internet5 mailhost.internet5.net
Glocalnet smtp.glocalnet.net
Telenor smtp.telenor.se
Rixtelecom smtp.rixmail.se