Vilka portar måste vara öppna i min brandvägg?

För att använda Microsoft Exchange server med Microsoft Outlook utan VPN krävs det att följande 2 portar är öppna
• Port 80 HTTP
• Port 443 SSL (HTTPS)