Hur du installerar ditt Hosted Exchange 2007 konto i din mobiltelefon/PDA (Manuell installation ActiveSync 5)

Denna guide kräver att du har tillgång till ditt användarnamn (OBS! det är inte din e-postadress). Du finner ditt användarnamn i Webmailen (OWA https://ex2.gns.se/owa ) genom att du klickar på ”alternativ” och sedan ”ändra lösenord”, i rutan syns då ditt användarnamn.

För att installera ditt e-postkonto i din mobiltelefon/PDA med Windows Mobile 5 gör följande;

Gå till Active Sync och klicka på ”meny”/”menu”. Klicka sedan på ”lägg till server”/”add server” och ange ex2.gns.se som serveradress. Klicka sedan på ”nästa”/”next”

ActiveSync installation Hosted Exchange 2007

I nästa ruta skall du ange ditt användarnamn och lösenord samt domänen GNS (med stora bokstäver) . Klicka därefter på ”nästa”/”next” och slutligen på ”slutför”/”finish.”

 Mobiltelefon/PDA installation Hosted Exchange 2007

Om du vill använda dig av Direct Push skall ni konfigurera detta under ”schema”/”schedule” i Active Sync. Där väljer du alternativet ”när objekten anländer”.