Hur installerar jag mitt Hosted Exchange 2007 konto i Outlook 2007? (Manuell installation)?

Manuell Installation av Microsoft Exchange konto i Outlook 2007.

1. Gå till kontrollpanelen och dubbelklicka på ikonen e-post/mail.

Hosted Exchange 2007 manuell installation

2. Om ni redan har ett Exchange konto måste ni installera en ny profil, klicka på ”Visa profiler”. (Om detta är det enda kontot klickar ni på ”e‐postkonton”, därefter ”nytt e‐postkonto” och går sedan vidare till steg 4. )

Ny profill

3.Kryssa i ”fråga efter profil”, klicka sedan på ”Lägg till”. Namnge den nya profilen och klicka på ”ok. Rutan ”lägg till nytt e‐post konto” skall nu öppnas

Hosted Exchange

4. Kryssa i rutan ”Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt” och klicka på ”nästa”

Ytterligare server typer

5. I rutan ”Exchange server” anger ni ”ex2.gns.se” i rutan användarnamn anger ni er e­postadress. Klicka sedan på ”flera inställningar.

Exchange server adress

6. Klicka "ok" i rutan som kommer upp

7. Klicka på "avbryt" i rutan som kommer upp

Server error

6. Klicka på fliken ”anslutning”. Kryssa i rutan ”Anslut till Microsoft Exchange med http” och klicka sedan på rutan ”Proxyinställningar för Exchange”

Anslutning

7. I rutan ”Använd den här URL:en vid anslutning till proxyservern för Exchange” anger ni ”ex2.gns.se”. Kryssa i rutan ”I snabba nätverk anslut först med http sedan med TCP/IP” Kryssa i rutan ”I långsamma nätverk anslut först med http sedan med TCP/IP” I rutan ”använd den här autentisering vid anslutning till proxyservern för Exchange” skall ni markera ”Grundläggande autentisering” Klicka därefter på ”OK”.

Server adress

8. Klicka på ”kontrollera namn” i inloggnings ruta som kommer upp. Ange därefter er e‐post adress samt lösenord och klicka på ”OK”.

Kontrollera namn

Kontrollera namn

9. Klicka sedan på ”slutför”. Du är nu klar med installationen.

Slutför