Hur installerar jag en färdig applikation från kontrollpanelen t.ex. dotnetnuke eller Community Server?

För att installera en färdig applikation som t.ex. dotnetnuke eller communityserver logga in på kontrollpanelen, välj webbhotells paket och klicka sedan på ”Applications Installer”.
Klicka sedan på knappen ”Install” till höger om den applikation som ni vill installera t.ex. dotnetnuke. Välj sedan vilken webbsida som ni vill installera applikation i. om applikation
ska installeras i ”root” på sidan skall ni inte ange något i ”Install to virtual directory”. Om ni vill att appliaktionen skall installeras i dex http://www.ersida.se/dnnskriver ni dnn i ”Install to virtual directory”.
Namnge databsen i fältet ”databse name”. Ange ett användarenamn i fältet ”username” samt lösenord i fältet ”password”

 

Install application, Dotnetnuke, DNN, communityserver