Jag blir utloggad från webmailen (OWA) efter 10 min. hur ändrar jag det?

För att ändra så att ni inte blir utloggade efter 10 minuter från webmailen markerar ni rutan
” Detta är en privat dator” innan ni loggar in.” Ni kommer då att vara inloggade i 24 timmar.

OWA timeout on hosted exchange