Hur flyttar jag mina befintliga Outlook mail, kontakter, kalender till mitt Hosted Exchange konto (Outlook)?

Denna Guide är indelad i 3 steg
1) Exportera befintliga mail till en .pst fil
2) Installera hosted Exchange kontot
3) Importera från .pst filen


Steg ett, exportera till en .pst fil.

1. Öppna Outlook

2. Klicka på ”Arkiv”.

3. Klicka på ”Importera och Exportera”

4. Markera ”Exportera till en fil” och klicka sedan på nästa

5. Markera ”Personlig Mappfil (.pst)” tryck på nästa

6. Markera E-post lådan samt kryssa i ”Inkludera undermappar” och klicka sedan på nästa

7. Välj ”Bläddra” och bläddra sedan till lämplig plats (tex. Skrivbordet) och tryck på ”OK”. Klicka

sedan på slutför.

8. I rutan som kommer up klicka på ”OK” och vänta tills exporten är klar


Steg två,  installera Hosted Exchange konto.

Manuell Installation av Microsoft Exchange konto i Outlook 2007.

1. Gå till kontrollpanelen och dubbelklicka på ikonen e-post/mail.

Hosted Exchange 2007 manuell installation

2. Klicka på ”Visa profiler”.

Ny profill

3.Kryssa i ”fråga efter profil”, klicka sedan på ”Lägg till”. Namnge den nya profilen och klicka på ”ok. Rutan ”lägg till nytt e‐post konto” skall nu öppnas

Hosted Exchange

4. Kryssa i rutan ”Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt” och klicka på ”nästa”

Ytterligare server typer

5. I rutan ”Exchange server” anger ni ”ex2.gns.se” i rutan användarnamn anger ni er e­postadress. Klicka sedan på ”flera inställningar.

Exchange server adress

6. Klicka "ok" i rutan som kommer upp

7. Klicka på "avbryt" i rutan som kommer upp

Server error

8. Klicka på fliken ”anslutning”. Kryssa i rutan ”Anslut till Microsoft Exchange med http” och klicka sedan på rutan ”Proxyinställningar för Exchange”

Anslutning

9. I rutan ”Använd den här URL:en vid anslutning till proxyservern för Exchange” anger ni ”ex2.gns.se”. Kryssa i rutan ”I snabba nätverk anslut först med http sedan med TCP/IP” Kryssa i rutan ”I långsamma nätverk anslut först med http sedan med TCP/IP” I rutan ”använd den här autentisering vid anslutning till proxyservern för Exchange” skall ni markera ”Grundläggande autentisering” Klicka därefter på ”OK”.

Server adress

10. Klicka på ”kontrollera namn” i inloggnings ruta som kommer upp. Ange därefter er e‐post adress samt lösenord och klicka på ”OK”.

Kontrollera namn

Kontrollera namn

11. Klicka sedan på ”slutför”. Du är nu klar med installationen.

Slutför

 

 


 

Steg 3, importera från .pst filen. 

1. Öppna Outlook

2. Tryck på ”Arkiv”

3. Tryck på ”Importera och Exportera”

4. Markera ”Importera från ett annat program eller en annan fil” och tryck på nästa.

5. Bläddra ner till ”personlig mappfil (.pst)” och markera den. Tryck på nästa

6. Bläddra efter .pst filen som ni sparade i steg 7 och klicka på nästa.

7. Markera ”Personliga mappar” och klicka slutför. Vänta till importen är klar.

8. Installera eventuella externa e-postkonton som ni har.

9. Klart!