Installation av Service Pack 1 (SP1) för Exchange 2007

P.g.a. installation av Service Pack 1 för Exchange 2007 kommer det att förekomma vissa kortvariga störningar av tjänsten Hosted Exchange 2007. Installationen kommer att påbörjas den 6 december kl. 22:00.

Vi ber om överseende med detta.