Uppdatering utav webbmailen

Natten mellan söndagen den 16 maj 2004 och måndagen den 17 maj 2004 Kommer webbmailen att uppdateras. Detta kan medföra att vissa störningar kan förekoma vid användandet utav den tjänsten via webbläsare eller via WAP. POP/IMAP mailen påverkas ej utav detta.