Störningar på en utav våra Exchange servrar

 

Det  har under dagen varit störningar på en utav våra Exchange servrar.

Vi beklagar det inträffade.