Problem med inloggning

Det har under dagen varit vissa störningar på en av våra Exchange sevrar vilket har medfört att vissa av våra kunder har haft problem med inloggning. Detta är nu åtgärdat. Vi beklagar det inträffade.