Störningar Exchangemail

Vi har under Söndagen och Måndagsmorgonen haft störningar på Exchangemailen på en av våra servrar. P.g.a. detta har vi satt upp en tillfällig lösning för drabbade kunder så att dessa fortsatt skall kunna använda sina tjänster under tiden som vi arbetar på problemet. Denna tillfälliga lösning innebär att drabbade tillfälligt har en tom e-postlåda. All e-post beräknas vara återställd inom senast 60 minuter. 

Vi beklagar det inträffade och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att detta inte inträffar igen.