Driftstopp.

Torsdagen den 26 november samt fredagen 27 november var det stopp i trafiken.
Felet berodde på att båda våra internetleverantörer Telenor och IP-Only hade utrustning placerad i Sundbyberg som två dagar i rad drabbats utav ett större strömavbrott. För att lösa problemet samt säkerställa att något liknande inte inträffar igen har en ny fiber anslutning dragits direkt till Telenors huvud site (Core site) i Sverige. Datacentret som våra servrar är placerade i påverkades inte utav ström avbrottet efter som diesel aggregaten aktiverades. Vi utgick självklart ifrån att båda våra internet leverantörer hade diesel aggregaten utplacerade vid sina knutpunkter.

Vi kommer skicka ut mera information till våra kunder vi e-post.

Vi beklagar det inträffade.