Störningar

Störningar

Det har idag mellan kl 09.30 och kl 11.30 varit stora störningar i trafiken vilket gjort att vissa tjänster varit otillgängliga. Enligt vår primära ISP har det varit ett kort i deras core router som inte fungerat. Det gick utav någon anledning inte att växla över till vår sekundära ISP. Vi inväntar en incident rapport från våra leverantörer. Det ska enligt båda leverantörerna inte kunna ske, men skede trots allt. För att förebygga liknande händelser kommer vi att dra fram en ny fiber från en tredje ISP.

Vi beklagar det inträffade och eventuella problem detta skapat för våra kunder.