Driftstopp

Vi har haft driftstopp under lördagen. Detta har berott på att vår Internetleverantör har haft tekniska problem i form av elavbrott i en station. Felet har legat bortom vår kontroll och vi har inte haft några möjligheter att avhjälpa det.


Vi beklagar olägenheten