Hur exporterar samt importerar jag Outlook regler och aviseringar?

Denna guide består utav två delar. Den första är hur du exporterar regler och aviseringar. Den andra är hur man du importerar regler och aviseringar.
 
Exportera:
För att exportera regler och aviseringar klicka på arkiv längst upp till vänster.
 
 

Klicka sedan på regler och aviseringar.
 
I den nya rutan klickar du på alternativ.
 
 
 
 
 
I den nya rutan klickar du på exportera regler.
 
 
 
 
Importera:
För att exportera regler och aviseringar klicka på arkiv längst upp till vänster.
 
 

Klicka sedan på regler och aviseringar.
 
 

 
I den nya rutan klickar du på alternativ.
 
 
I den nya rutan klickar du på importera regler.
 
 
 
I nästa ruta bläddrar ni efter er sparade regel och klickar på öppna och sedan på ok.