I Outlook visas bara e-post från 3 månader bakåt, hur ändrar jag det?

För att ändra hur långt bakåt i tiden e-post visas i Outlook klickar du på arkiv menyn längst upp till vänster.
 
 
Klicka sedan på kontoinsättningar och sedan kontoinställningar.
 
 
Marker e-post konto och klicka sedan på ändra
 
 
Ändra sedan hur långt bakåt i tiden som Outlook objekt ska visas i Outlook genom att flytta pilen och klicka sedan på nästa och ok.